?
Share this Job

Junior Laboratoriums teknikere - Cementing

Date:? Apr 29, 2021
Location:?

Stavanger, 11, NO, 4065

I Halliburton sitt Sement laboratorium driver vi med design og testing av sementblandinger og andre v?sker, samt kvalitetssikring av prosessene i laboratoriet og prosedyrer. Teamet best?r av totalt 21 personer hvorav 12 Laboratoriums teknikere og 1 l?rling. Vi har n? ledig studentstilling. Arbeidstiden er fortrinnsvis helger, ferier og ved behov for ekstra hjelp i travle perioder.

?

Arbeidsoppgaver:

Testing av sementblandinger samt andre v?sker i laboratoriet
Rapportering av resultater i databasesystemet
Vedlikehold av laboratorieutstyr
Bist? med kvalitetssikring av prosessene i laboratoriet og utvikling av laboratoriets prosedyrer
Bidra til ? holde orden og god struktur i laboratoriet


Vi tilbyr:

Fokus p? teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmilj?

?

Kvalifikasjoner:

Fortrinnsvis 1 og 2 ?rs petroleum studenter
Det er ?nskelig med erfaring fra laboratoriearbeid
Generelt gode datakunnskaper da det foreg?r endel arbeid p? PC i forbindelse med registrering i SAP og Database
God teknisk forst?else for h?ndtering av laboratorieutstyr
Halliburton er ett internasjonalt selskap og stillingen krever at du har gode kommunikasjonsevner og behersker norsk og engelsk b?de skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper:

Du jobber m?lrettet og strukturert for ? n? avdelingens m?l.
Du har gode samarbeidsevner og en fremferd som bidrar til ? opprette gode relasjoner, og som inspirerer andre.
Du er en p?driver og tar initiativ til ? gj?re ting bedre.
Stillingen forutsetter at du med st?rste selvf?lgelighet f?lger bedriftens HMS prosedyrer.

?

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

?

Product Service Line:
Sement

Deltid

?

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Per Chr R?ed (+47) 466 12 432

Rekrutterer: Hanne ?dven (+47) 51 83 85 68

?

S?knadsfrist: 17.05.2021

?

?

English version:

?

In Halliburton's Cement Laboratory we conduct design and testing of cement mixes and other liquids, as well as quality control of our processes and procedures. The team consists of 21 in total and 12 Laboratory technicians and 1 apprentice. We now have vacant student positions. Working hours are weekends, holidays and when needed for extra help during busy periods.

?

Job description:

Testing of cement mixtures and other liquids in the laboratory
Reporting test results in the database system
Maintenance of laboratory equipment
Assist with quality assurance of the processes in the laboratory and development of laboratory procedures


We offer:

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

?

Qualifications:

Preferably 1 and 2 year petroleum students
It is desirable with experience of laboratory work

Generally good computer skills are required as you will do registration in SAP and Database Good technical understanding for handling laboratory equipment
Halliburton is an international company and the position requires you to have good communication skills in both Norwegian and English, written and oral.


Personal qualities:

You work purposefully and structured to reach the department's goals.

You have good cooperation skills and an appearance that helps create good relationships and inspire others.

You are a driving force and take the initiative to do things better.

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

?

Product Service Line:
Cementing
Part time

?

Contact Persons:

Hiring Manager: Per Chr R?ed (+47) 466 12 432

Recruiter: Hanne ?dven (+47) 51 83 85 68

?

Deadline: 17th May 2021


Job Segment: ERP, Database, SAP, Quality Assurance, QA, Technology, Quality